سهم بازار ایران از زیست فناوری مشخص می شود

مدیر گروه تولید، تجارت و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: سهم بازار ایران از محصولات زیست فناوری در آینده ای نزدیک اعلام می شود.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمیدرضا طهوری در خصوص اقدامات گروه تولید گروه تولید، تجارت و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در سال آتی گفت: در ادامه فعالیت گروه و کارگروه های تخصصی در حوزه های پزشکی، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، ساخت تجهیزات و واکسن های انسانی و دامی شکل گرفته اند، در اوایل سال ۹۶ اقتصاد زیستی در ایران (بیواکونومی) معرفی خواهد شد.

سهم بازار ایران از زیست فناوری مشخص می شود

مدیر گروه تولید، تجارت و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: سهم بازار ایران از محصولات زیست فناوری در آینده ای نزدیک اعلام می شود.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمیدرضا طهوری در خصوص اقدامات گروه تولید گروه تولید، تجارت و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در سال آتی گفت: در ادامه فعالیت گروه و کارگروه های تخصصی در حوزه های پزشکی، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، ساخت تجهیزات و واکسن های انسانی و دامی شکل گرفته اند، در اوایل سال ۹۶ اقتصاد زیستی در ایران (بیواکونومی) معرفی خواهد شد.

وی افزود: به این معنی که آنچه در اسناد بالا دستی به عنوان هدف کمی تولید و سهم بازار ایران از محصولات زیست فناوری تعیین شده، تشریح خواهد شد.

به گفته طهوری، در این برنامه سهم هر یک از حوزه های یاد شده فوق و نیز عناوین محصولات مورد نظر و هم برنامه سالانه برای تحقق تولید و فروش آنها در بازارهای داخلی و خارجی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۴ تعیین خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین الزامات تحقق ارقام مذکور بیان خواهد شد و سعی بر آن است که اقدامات هر دستگاه و انتظارات از دولت نیز به طور شفاف مطرح شود تا در صورت پذیرش دولت و اهتمام عمومی دستگاه های دست اندرکار زیست فناوری، شاهد افزایش آهنگ رشد زیست فناوری متناسب با هدف گذاری ۲۵ میلیارد دلاری زیست فناوری در سال ۱۴۰۴ باشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.