افزایش عملکرد سویا با استفاده از مهندسی ژنتیک

نتیجه پژوهش های سه ساله که در دانشگاه ایلینویز در ایالات متحده آمریکا انجام شده است نشان می دهد که عملکرد سویای تراریخته در سال 2050 بیش از سویای غیر تراریخته خواهد بود. نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که مهندسی ژنتیک ابزار مناسبی برای کنترل تغییرات زیانبار افزایش دما خواهد بود. قرار گرفتن سویای تراریخته و غیر تراریخته درشرایط محیطی یکسان اهمیت نتایج این پژوهش ها را بیشتر کرده است.


گام نوین مهندسی ژنتیک در تامین امنیت غذایی

افزایش عملکرد سویا با استفاده از مهندسی ژنتیک

نتیجه پژوهش های سه ساله که در دانشگاه ایلینویز در ایالات متحده آمریکا انجام شده است نشان می دهد که عملکرد سویای تراریخته در سال 2050 بیش از سویای غیر تراریخته خواهد بود.

نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که مهندسی ژنتیک ابزار مناسبی برای کنترل تغییرات زیانبار افزایش دما خواهد بود. قرار گرفتن سویای تراریخته و غیر تراریخته درشرایط محیطی یکسان اهمیت نتایج این پژوهش ها را بیشتر کرده است.

این پژوهش که نتایج آن در مجله گیاه شناسی تجربی منتشر شده است نشان می دهد که سویای تراریخته با قرار گرفتن همزمان در معرض دمای بالا و غلظت های بیشتر دی اکسید کربن عملکرد بیشتری خواهد داشت.

این احتمال وجود دارد که بااستفاده از صفات چندگانه در سویا عملکرد این محصول به مقدار بیشتری افزایش پیدا کند.

در حال حاضر عملکرد سویای تراریخته و غیر تراریخته تفاوتی ندارند. اما افزایش عملکرد سویای تراریخته در آینده با توجه به محدود تر شدن منابع و افزایش جمعیت، باعث افزایش سودمندی این محصول در عین سلامت آن خواهد شد. پیش بینی می شود که جمعیت کره زمین در سال 2050 به 9.7 میلیارد نفر برسد و سطح دی اکسید کربن با رسیدن به غلظت 600 میلی گرم در لیتر بیش 50 درصد افزایش پیدا کند. در حالی که امروزه تلاش می شود با استفاده از روش های مختلف غذای بیشتری برای جمعیت کره زمین تولید شود انتقال ژن برای بهبود صفات گیاهان یکی از فناوری هایی است که می تواند بسیار موفق باشد.

مقاله منتشر شده در مجله گیاه شناسی تجربی قابل دریافت است.ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.