اختراعات جهانی در حوزه زیست‌فناوری رصد می‌شود

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: با توجـه بـه اهمیـت اختراعات، رصد و پایش میزان اختراعات و بررسی روند تغییرات در آنها در ستاد توسعه زیست‌فناوری صورت می‌گیرد.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: با توجـه بـه اهمیـت اختراعات، رصد و پایش میزان اختراعات و بررسی روند تغییرات در آنها در ستاد توسعه زیست‌فناوری صورت می‌گیرد.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از ایسنا، مصطفی قانعی در خصوص رصد اختراعات جهانی در حوزه زیست فناوری اظهار کرد: با توجـه بـه اهمیـت اختراعات، رصد و پایش میزان اختراعات و بررسی روند تغییرات در آنها می‌تواند اطلاعات مناسـبی بـرای ارزیـابی روند رشد و تولید علم در کشور باشد.

وی افزود: اختراعات بعنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های رشد و پیشرفت علمی در هر کشور است.

به گفته قانعی، اختراع، کشف، تولید در گستره حوزه‌های علمی می‌تواند بسیار در پویـایی اقتصـادی کشـورها حـائز اهمیـت باشـد.

وی تصریح کرد: با پیشرفت‌های روزافزون علم در حوزه زیست‌فناوری و نیاز جوامع به کشفیات و تولیدات علمی در این حوزه که روز به روز فزونی می‌یابـد و بررسـی و تحلیـل ایـن دسـته از اطلاعـات مـی‌تـوان برنامه‌ریزی مناسبی نیز برای آینده علمی کشور انجام داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، قانعی تصریح کرد: بررسی‌ها در داده‌های حوزه‌های اساسی زیست‌فناوری حاکی از آن است که در سال 1394 تعداد 93 اختراع ثبـت شده در حوزه‌های مختلـف زیسـت فنـاوری وجـود دارد و بیشترین اختراعات در حوزه پزشکی با 32 اختراع ثبت شده است و در ادامه حوزه مـواد و تجهیزات با تعداد 23 اختراع ثبت شده قرار دارد و در رتبه سوم حوزه صنعت با 15 اختراع ثبت شده به چشم می‌خورد و کمترین اختراع ثبت شده در حوزه نفت با یک اختراع است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.