کدام دیدگان از درخشش بانوان ایرانی آزرده شدند؟

وقتی آوازه موفقیت زنان سرزمینم گوش اجانبی را که گاه پوستین میهن پرستی به تن دارند، کر می‌کند آن را ابوعطایی گوش‌خراش می‌خوانند. او کیست که وقتی بانوان ایرانی با چیرگی بر موانع ساخته خناسان در مسیر تعالی کشور، استوار گام بر می‌دارند بی‌شرمانه آنها را به فواحش تشبیه کرده است. هنگامی که بر این بی‌عفتی خرده گرفتند عذر خواهی کردند نه برای اتهاماتی که وارد کرده‌اند بلکه به دلیل نشر پاسخ علمی یکی از معتبرترین مراکز علمی جهان. پاسخ قله‌های علمی کشور به ترجمان مطالب صلح استعماری سبز؛ پاسخ آنان که مهندسی ژنتیک را به پیروی از اربابان خارجی خود گاه حرام و گاه خطرناک اعلام می‌کنند اگرچه رهبرمان پیش از این آن را تجلی علم و ایمان دانسته بود.

ریسمان وحدت اسلامی این بار گویا گلویشان را بیش از همیشه فشرده است. هرچه شمشیر آخته را بر آن می‌سایند محکم تر می‌شود. عجبا که ریسندگان آن را زنانی خرد می‌دیدند. از اقتدار بانوی ایرانی این چنین برآشفته شده‌اید یا این طعمه جدید جنگ سهم خواهی تان است؟ نهراسید این خاک پاک به فرزندان خود تعلق دارد اگرچه پوستین‌پوشان میهن پرستی آن را غنیمت جنگی آماده تقسیم بدانند. کاش وفادار بمانید و برای درخشش آن بکوشید که خواهید دید چگونه به شما وفا خواهد کرد. خدمت به میهن نه عرصه تقسیم غنائم است، نه مرد و زن می‌شناسد. مرد و زن از دیرباز در این خاک مبارزه کرده‌ایم برای بالندگی؛ و به این پیشینه می‌بالیم. با تلاش بی‌وقفه پله‌های ترقی کشور را ساخته‌ایم و امروز با سرافرازی بر آن گام می‌گذاریم.

چه راضی‌اند اربابان صلح سبزتان که با ادبیات سخیف بانوان پژوهشگر و مدیر را لمپن می‌خوانید. شاید البته عجیب نباشد، بی سوادی به خود جرات دهد بانوان نخبه کشور را جنایتکار و اوباش و روسپی خطاب کند و باز هم نفهمد و پاسخ خود را علمی و متقن بنامد. درست که دلگرمی وابستگی به برخی مراکز قدرت پیش از این هم برایتان مصونیت بخش بوده است. اما شرم بر شما که مردمی را از دستاوردهای علمی همین زنان هراسانده‌اید و بر واکنش بی‌شرمانه خود نام پاسخ علمی و متقن می‌گذارید؟ شما تازه‌کاران رسانه که نه حق ادب را می‌دانید و نه رفتار حرفه‌ای آموخته‌اید، چگونه این بار مدعی علم شدید؟

پژوهشگران را به دلیل تلاش برای دستیابی به فناوری و نقد علمی جریان سیاه صلح سبز شماتت می‌کنید؟ خوابید یا خود را به خواب زده‌اید؟ یا اقتدار بانوان خواب از چشمانتان ربوده و از بی‌خوابی به هذیان گویی افتادید؟ اینها نه لمپن هستند نه هر مترادفی که حقد و کینه شما برای این واژه اقتضا دارد. بالندگی بانوی ایرانی، هر که هست و هر کجای جهان که می‌درخشد، برای میهنم تهدید نیست. تهدید، عقب ماندگی القا شده از سوی جریان‌های نفوذی است. تهدید فقری است که عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را هم گریبانگیر کرده است. تهدید سرکوب دستاوردهای خادمان میهنم است که تکرار دیکته اربابان‌تان از ژنو و پاریس و کارتاهنا است. تهدید همان ناهنجاری اجتماعی است که آن را لمپنیزم می‌نامند و شما چه خوب چهره آن را در قالب زنی مسلح و متخاصم به نمایش گذاشتید. این چهره حاصل عقب ماندگی فکری و فرهنگی جامعه ما و البته بخل و هراس‌افکنی است که در اعماق وجود دشمنان ریشه دوانده است.

نمی‌دانم هراس‌تان از چیست! اما نه از بانوی ایرانی و نه هیچ دانشمندی انتظار سکون نداشته باشید که آن ها به تاسی از ولی خود قاطعانه گام بر می دارند و از زمین خوردن نمی هراسند. اگر از نا آگاهی دست و پا می‌زنید بدانید آنچه بر خادمان میهن اسلامی‌مان روا داشتید همان راه آرمانشهر دشمن‌تان است. به یاد بیاورید بیانات هوشمندانه رهبر معظم انقلاب را آن هنگام که در جمع دانشمندان دانشگاهی درباره موفقیت های زیست فناوری فرمودند “مقامات آمريكايى اعلام كردند كه براى علوم ژنتيك هم بايد شوراى حكامى به وجود بيايد! اين معنايش چيست؟ دشمن از اينكه شما در اين رشته داريد حركت مي كنيد، دردش آمده است.” نیاز مصاف ابرقدرت‌ها و گلادیاتورها جنگ علمی و فناوری، هوشیاری و دانایی است بدانید غفلت دیروز و امروزتان به پشیمانی فردا گره می خورد و وامدار میهن‌تان خواهید شد. باشد که آگاه شوید.

و شاید هم آگاهید از آنچه اربابان به ظاهر سبزتان در ژنو و پاریس و کارتاهنا برای هسته‌ای و صنعت و ژنتیک این مرز و بوم خواب دیده‌اند و آگاهید از تلاش‌های این خادمان میهن اسلامی. و باز این چنین برآشفته‌اید، که در این صورت، ما را با شما سخنی نیست الا اینکه بگوییم:”مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ” ما در راه نمانده‌ایم، از گزند عناصر ناپاک نهراسیده‌ایم و با ایمان به حضرت حق قاطعانه راه پیشرفت و تعالی کشور را ادامه خواهیم داد.

منبع: آفتاب

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.