باکتری های تراریخته به کمک محیط زیست می آیند

به تازگی باکتری های تراریخته ای در هند تولید شده اند که باعث کاهش مصرف کود و افزایش عملکرد محصول می شوند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، دانشمندان هندی موفق شدند باکتری های تراریخته ای را تولید کنند که کارایی تثبیت نیتروژن در آن ها به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است.

پژوهشگران هندی باکتری های تراریخته ای را تولید کردند که می توانند عناصر غذایی خاک را به شکل قابل جذب در اختیار گیاه قرار دهند. استفاده از این باکتری های تراریخته می تواند باعث کاهش مصرف کودهای مصنوعی در خاک شود.

باکتری های تبیت کننده ی نیتروژن در خاک می توانند نیتروژن اتمسفری را به نیترات و نیتریت که شکل های قابل جذب نیتروژن برای گیاه هستند، تبدیل کنند. اما این باکتری ها در مقایسه با کودها کارایی بسیار کمتری دارند.

پژوهشگران ازنوعی ازوتوباکتر استفاده کردند که معمولا در خاک های قلیایی یا خنثی دیده می شود. برای بهبود توانایی تثبیت نیتروژن در این باکتری، ژن های دخیل در مکانیسم تثبیت نیتروژن مهندسی شد.

گیاهان نیز مانند انسان برای رشد مطلوب به عناصر غذایی خاصی نیاز دارند. کمبود یا فقدان عناصر غذایی در خاک باعث کاهش عملکرد محصول می شود. استفاده از کودهایی که به روش های مصنوعی تولید شده اند تا حد زیادی به افزایش عملکرد گیاهان کمک می کند. اما در این روش بخشی از عناصر غذایی در خاک به سرعت به ترکیبات غیر قابل جذب توسط گیاه تبدیل شده و از دسترس گیاه خارج می شوند. به علاوه استفاده بی رویه از این کودها یکی از دلایل آلودگی خاک و آب و کاهش حاصلخیزی خاک ها در اثر شوری و فرسایش در بلند مدت است.

نتایج نهایی این پژوهش، که به طور مشترک توسط دانشگاه های دهلی و جواهر لعل نهرو، موسسه تحقیقات کشاورزی هند و مرکز تحقیقات ملی بیوتکنولوژی گیاهی انجام شده است نشان داد عملکرد محصول گندم در خاکی که حاوی باکتری های تراریخته بود 60 درصد افزایش یافت. حضور این ازتوباکترهای تراریخته هیچ تاثیر منفی بر روی دیگر میکروارگانیزم های خاک نداشت.

سطح زیر کشت گندم در هند حدود 27 میلیون هکتار است. استفاده از این باکتری های تراریخته علاوه بر افزایش عملکرد محصول مهمی مانند گندم، اثر قابل توجهی در کاهش مصرف کودهای مصنوعی و جلوگیری از آلودگی منابع زیست محیطی خواهد داشت. همچنین با کاهش مصرف کودهزینه تولید محصول نیز به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت.

نتایج این پژوهش در مجله میکروبیولوژی زیست محیطی و کاربردی منتشر شده است.

تهیه و تنظیم: شقایق فکوری

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.