کروموزوم

ساختار رشته‌ای بلندی که از یک مولکول رشته‌ای مارپیچ به نام دی.ان.ای به همراه برخی پروتئین‌ها و عناصر حفاظتی و تنظیم‌کننده اطراف آن تشکیل شده است. کروموزوم‌ها در حقیقت، بسته‌بندی مواد ژنتیکی هستند که درون هسته سلول‌ها ذخیره شده‌اند و تمام عملکرد سلول‌ها تحت کنترل آنها است. پروتئین‌های موجود در اطراف رشته‌های دی.ان.ای وظیفه حفاظت از آن در برابر آنزیم‌های خورنده و کنترل عملکرد آن را بر عهده دارند. در باکتری‌ها، ژن‌ها روی کروموزوم‌های کوچکی قرار می‌گیرند که با عنوان پلاسمید شناخته می‌شوند. این پلاسمیدها در فناوری ژنتیکی دارای اهمیت زیادی هستند زیرا می‌توان از آنها به عنوان حامل استفاده کرد.

تصویر الکترونی از کروموزوم 12 انسانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.