روند تحولات زیست فناوری در دنیا شناسایی می‌شود

روند تحولات زیست فناوری در کشورهای پ‍یشرو در این حوزه توسط گروه نظارت و ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری استخراج می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گروه نظارت و ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری با هدف «ارزیابی و تعیین میزان تحقق اهداف سند زیست فناوری در دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و همچنین رتبه بندی آنها»، «نظارت و ارزیابی بر هزینه کرد اعتبارات دریافتی توسط دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری» و «ارزیابی میزان پیشرفت برنامه های اجرایی سالانه گروه های ستاد توسعه زیست فناوری» تشکیل شده است.

در مسیر توسعه زیست فناوری در کشور، شناخت کامل جهت‌گیری ها و روند تحولات علم و فناوری در دنیا و تعیین موقعیت خود در سطح بین المللی امری اجتناب ناپذیر و نیازمند ارزیابی مستمر است.

ارزیابی هایی که در دوره های مشخص انجام میگیرد در برنامه ریزی برای بهبود وضعیت زیست فناوری در دوره های مختلف به کار رفته و تاثیرات سیاست ها و برنامه ها را مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

«تهیه و تنظیم آیین نامه و فرم های نظارت و ارزیابی»، «انجام مطالعات و بررسی های علمی در حوزه نظارت و ارزیابی»، «تهیه و تنظیم موافقتنامه های سالیانه ستاد و پیگیری تخصیص اعتبارات آن» و «انجام بازدیدهای نظارتی از دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پارک ها» از دیگر اولویت های این کارگروه است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.