امکان تولید پروتئین‌های مصنوعی در باکتری

یک ارگانیسم مهندسی‌شده قادر است اطلاعات ژنتیکی ساخت انسان را در خود نگهداری و در صورت لزوم بازیابی کند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از زیست‌فن، در جدیدترین شماره مجله Nature، یک ارگانیسم نیمه‌ مصنوعی جدید معرفی شده که قادر است اطلاعات ژنتیکی غیرطبیعی ساخت بشر را در خود نگهداری و در صورت لزوم بازیابی کند.

این باکتری می‌تواند به‌عنوان یک سکوی جدید برای ساخت پروتئین‌ها و موارد مشابه و جدید به کار رود.

در سال ۲۰۱۴ فلوید رامزبرگ و همکارانش یک سویه نیمه‌ مصنوعی باکتری Escherichia coli را توصیف کردند که کد ژنتیکی بسط‌یافته آن، علاوه بر چهار نوکلئوتید طبیعی که به شکل مارپیچ دوتایی DNA جفت می‌شوند، شامل دو نوکلئوتید مصنوعی هم می‌شد.

این باکتری می‌تواند از کدهای ژنتیکی را نگهداری و آن‌ را تکثیر کند، اما این‌که آیا می‌توان از نوکلئوتیدهای مصنوعی هم مانند DNA طبیعی برای کدنویسی پروتئین استفاده کرد یا نه، هنوز مشخص نشده بود.

حالا اما رامزبرگ و دیگر نویسندگان این تحقیق موفق شده‌اند نشان دهند که این باکتری، نوکلئوتیدهای مصنوعی را هم به همان خوبی نوکلئوتیدهای طبیعی، رونویسی و ترجمه می‌کند تا از این طریق پروتئین‌های حاوی آمینواسیدهای مورد نظر ما را سنتز کند!

این ارگانیسم نیمه مصنوعی قادر به ساخت پروتئین‌هایی است که حاوی آمینواسیدهای مورد نظر ما هستند و این کار را به همان خوبی پروتئین‌های حاوی آمینواسیدهای طبیعی، انجام می‌دهد.

ساخت چنین ارگانیسم‌هایی که برای تولید پروتئین‌های اصلاح‌شده غیرطبیعی طراحی شده‌اند، یکی از اهداف قدیمی علم بیولوژی مصنوعی بوده است.

این تحقیق راه دانشمندان را برای مهندسی پروتئین‌های جدید حاوی آمینواسیدهای غیرطبیعی، هموار کرده و مسیری تازه برای تولید مواد درمانی، پلاستیک‌های جدید و موادی از این قبیل گشوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.