همه چیز درباره خودکشی کشاورزان هندی

گفته شده گسترش کشت پنبه تراریخته در هند به دلیل عملکرد ضعیف آن، موجب افزایش خودکشی کشاورزان شده است.

متن شبهه

گفته شده گسترش کشت پنبه تراریخته در هند به دلیل عملکرد ضعیف آن، موجب افزایش خودکشی کشاورزان شده است.

تبیین شبهه

اولین بار یکی از رسانه‌ها در مصاحبه با واندانا شیوا از عناصر مؤثر بنیاد صهیونیستی صلح سبز در هند که برای برگزاری کنگره ضد تراریخته صلح سبز در آذر ۱۳۹۴ به ایران سفر کرده بود بحث خودکشی کشاورزان هندی را نقل کرد. وی در این مصاحبه گفته بود: «در پانزده سال گذشته 300 هزار نفر کشاورز پنبه Bt به دلیل ورشکستگی در اثر افزایش هزینه های سم، آفت کش و بذر و ثابت بودن قیمت فروش محصول با نوشیدن علف کش راندآپ اقدام به خودکشی نمودند.» (شیوا، ۱۳۹۴) پس از مصاحبه مذکور این داستان از سوی چهره‌ها و برخی وبگاه‌های ضد این فناوری در کشور تکرار می‌شود (کرمی، ۱۳۹۶؛ تیروادی، ۱۳۹۵؛ متولی‌زاده اردکانی، ۱۳۹۴).

پاسخ شبهه

خودکشی گسترده در میان کشاورزان هندی دیگر ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌ها است. اگرچه ممکن است میزان خودکشی کشاوزان هندی در یک مقطع معین بیش از حد تصور به نظر برسد و در طول دهه گذشته نوساناتی در آن دیده شود اما نگاهی به روند آن در طول بیست سال گذشته نشان می‌دهد خودکشی کشاورزان هندی تا سال ۲۰۰۲ که سال آغاز کشت پنبه بوده است افزایشی بوده ولی پس از آن با کاهش قابل توجه همراه بوده است. اگرچه در برخی زمان‌ها یا مناطق معدود به دلیل وضعیت اقلیمی و تنش‌های محیطی همچون خشکسالی نوسانات ناچیزی را تجربه کرده است. بعلاوه همان طور که گفته شد، با توجه به اینکه پنبه تراریخته به سرعت با استقبال کشاورزان هندی مواجه شده و به افزایش قابل توجه سود کشاورزان و تولید پنبه هند منجر شده است قبول این ادعا که کشاورزان هندی در اثر شکست این فناوری دست به خودکشی زده‌اند ممکن نیست. بعلاوه هیچ آماری مبنی بر اینکه چه تعدادی از کشاورزان پنبه کار خودکشی کرده‌اند وجود ندارد چه برسد به اینکه آماری از کشاورزانی که با کشت پنبه تراریخته دست به خودکشی زده‌اند در دست باشد.

 روند کاهشی میزان خودکشی در هند با افزایش کشت پنبه تراریخته

نمودار ارائه شده در بالا آمار خودکشی کشاورزان بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ به همراه درصد پذیرش پنبه تراریخته را نشان می‌دهد. از نمودار نتیجه گیری می‌شود که هیچ رابطه مشخصی بین درصد پذیرش پنبه تراریخته و خودکشی کشاورزان وجود ندارد. همچنین رشد سالانه تعداد خودکشی در هند با شروع کشت پنبه تراریخته کاهش یافته است. بیشترین تعداد خودکشی در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ رخ داده است در حالی که بیشترین درصد پذیرش در سالهایی رخ داده است که تعداد خودکشی‌ها کاهش یافته است. (NCRB, 1997-2000؛ ایندیا استت ۲۰۰۵؛ کلایو جیمز ۲۰۰۸)

افزایش تعداد خودکشی کشاورزان در استان ماهاراشترا که از مهم‌ترین استان‌های کشت کننده پنبه است نیز بسیار پیشتر از شروع کشت پنبه تراریخته در این استان آغاز شد و پس از کشت پنبه تراریخته در این استان آمار خودکشی در بین کشاورزان کاهش پیدا کرد. (NCRB, 1997-2000؛ ایندیا استت ۲۰۰۵؛ کلایو جیمز ۲۰۰۸) به طور کلی نتیجه‌گیری می‌شود که پذیرش فناوری تراریخته در بین کشاورزان هندی دلیلی برای افزایش خودکشی در میان آن‌ها نبوده است. کاملاً واضح است که تعداد زیادی از کشاورزان هندی قبل از پذیرش فناوری تراریخته در این کشور اقدام به خودکشی کرده‌اند و این فناوری دلیلی برای خودکشی کشاورزان هندی نبوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.