مرگ و میر کودکان

گفته شده کشت سویای تراریخته در استان چاکو آرژانتین موجب مرگ و میر کودکان شده است.

متن شبهه

گفته شده کشت سویای تراریخته در استان چاکو آرژانتین موجب مرگ و میر کودکان شده است.

تببین شبهه

برخی رسانه‌ها با تحریف محتوای یک گزارش در آرژانتین به دروغ ادعا کرده‌اند افزایش کشت سویای تراریخته در استان چاکو در آرژانتین موجب تولید نوزادان ناقص الخلقه و افزایش مرگ و میر نوزادان از 19 نفر در سال 1997 به 85 نفر در سال 2008 به ازای هر 10هزار تولد شده است (برنامه ثریا، ۱۳۹۵).

پاسخ شبهه

مستند چنین ادعایی متنی از یک اعتراضیه است که در آن برخی ساکنان منطقه چاکو نسبت به شیوه سم‌پاشی بدون رعایت مقررات مربوطه به فرمانداری اعتراض و در آن برخی بیماری‌های رایج در منطقه را نیز ذکر می‌کنند. در پی این شکایت کمیته تحقیقات آلاینده وزارت بهداشت آرژانتین ضمن ارائه گزارشی، اطلاعات موجود را برای تصمیم‌گیری درباره مسئله مطرح شده ناکافی دانسته و پیشنهاد می‌کند برای اینکه ارتباط بیماری‌ها با سموم مصرفی در منطقه و همچنین صحت ادعای آلودگی آب منطقه مشخص شود تحقیقات علمی صورت گیرد. بنابراین اولا اطلاعات نامه شکایت و گزارش وزارت بهداشت آرژانتین فاقد ارزش و اعتبار علمی است و ثانیا در هیچ کدام اطلاعاتی به صراحت راجع به منسوب کردن بیماری‌های منطقه به محصولات تراریخته و علف کش گلایفوسیت ادعایی مطرح نشده است. آنچه در فضای مجازی با استناد به نامه و گزارش مذکور بین شده است جعل و تحریف آشکار است. سمومی که به مصرف آنها در منطقه چاکو در گزارش مذکور اشاره شده است شامل اندوسولفان، کلرپیریفوس، کاربوفوران، فیپرونیل، متامیدوفوس، سیپرمترینا، ایمازپیر ـ ایمازاپیک و گلایفوسیت می‌شود و سپس ذکر شده است که برخی بیماری‌ها در دهه گذشته افزایش داشته است اما علت آن و منسوب دانستن آن به این سموم مشخص نیست و این مسئله نیازمند مطالعات علمی است (Resistencia Complaint … Report, April 2010). در مقاله دیگری نیز در اروگوئه ادعای تأثیر محصولات تراریخته بر سلامت نوزادان مطرح شده است که دارای اشکالات مشابهی است (Saltmiras et al. 2011).

همان طور که در پاسخ به شبهه مربوط به گلایفوسیت بیان شد، مطالعات علمی متعددی از سوی مراجع رسمی ملی و بین‌المللی مختلف و همچنین تحقیقات مستقل دیگر نشان داده است مصرف محصولات تراریخته مقاوم به گلایفوسیت منجر به ناباروری و نقص مادرزادی در  فرزندانی که والدین آن‎ها در معرض گلایفوسیت بوده اند نشده است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.