نقش محصولات تراریخته در توسعه پایدار

سولماز خسروي، مسعود توحيدفر/ ایمنی زیستی، ش ۱۶، تابستان ۱۳۹۱

فصلنامه علمی ترویجی ایمنی زیستی، دوره 4، شماره 4 – شماره پیاپی ۱۶، تابستان ۱۳۹۱

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان
سولماز خسروي، مسعود توحيدفر*

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران

چکیده

سطح زیر کشت محصولات تراریخته از سال 1996 تا به‌حال به بیش از170 میلیون هکتار به‌عبارت دیگر 10 برابر سطح زیر کشت زمین‌های زراعی در ایران رسیده است. افزایش روز افزون کشت اینگونه محصولات ناشی از نقش موثری که در ایجاد امنیت غذایی و تولید پایدار ایجاد کرده‌اند است. این دسته از محصولات با ایجاد منفعت اقتصادی و تولید ثروت برای کشاورزان، مدیریت صحیح علف‌های هرز و آفات، کاهش گازهای گلخانه‌ای و تامین غذای کافی برای جمعیت در حال رشد دنیا ضمن حفاظت از محیط زیست سهم بسزایی را در توسعه پایدار به عهده دارند. توسعه پایدار پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی و ملی را تشکیل می‌دهد. توسعه پایدار با تکیه بر ابعاد مختلف سیاسی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و غیره به تامین نیازهای جمعیت در حال رشد از طریق استفاده منابع طبیعی موجود با هدف حفظ آن‌ها برای نسل‌های آینده می‌پردازد. در این مقاله به نقش محصولات تراریخته در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پرداخته می‌شود.
 
 کلیدواژه ها: محصولات تراریخته، توسعه پایدار، بعد اقتصادی، بعد محیط زیست، بعد اجتماعی

  متن کامل [PDF 786 kb]

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.