دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

.

آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
سايت اختصاصي
راهنماي اشتراک
ارسال مقاله
راهنماي تدوين و ارسال مقالات

مشخصات مجله
رتبه علمي:  علمي – پژوهشي (کشاورزي)
دوره انتشار:  دو فصلنامه 
ISSN:
زبان:  فارسي – انگليسي 
صاحب امتياز:  انجمن ایمنی زیستی جمهوري اسلامي ايران 
مدير مسئول: 
سردبير: 
هيئت تحريريه:  دکتر فضل اله افراز (دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج)؛ دکتر منصور امیدی (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)؛ دکتر علی اکبر شاه نجات بوشهری (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)؛ دکتر مسعود توحیدفر (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی)؛ دکتر بهزاد قره یاضی (دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)؛ دکتر رضا معالی امیری (دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)؛ دکتر محمدعلی ملبوبی (دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)؛ دکتر سید ضیاء الدین میرحسینی (دانشیار، دانشگاه گیلان)؛ دکتر علی اکبر حبشی (دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)؛ دکتر پیمان نوروزی (دانشیار، گروه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند)؛ دکتر مقصود پژوهنده ( دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)- سردبیر
سايت اختصاصي:   http://gebsj.ir
نشاني الكترونيك:   gegs.j.bs@gmail.com
تلفن: 
نشاني: 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.