معرفی و کاربرد پروتئینهای ضد انجماد و نقش آنها با تاکید روی ماهیان

محمدحسین خانجانی، زینب نوری هاشم آباد و محمد اکبری / ایمنی زیستی، شماره 18، زمستان۱۳۹۱

فصلنامه علمی ترویجی ایمنی زیستی، دوره 5، شماره 2 – شماره پیاپی 18، زمستان ۱۳۹۱

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان
محمدحسین خانجانی،۱ زینب نوری هاشم آباد،2 و  محمد اکبری۱

1 و 3 .دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم و فنون دریایی وجوی، دانشگاه هرمزگان.
2.دانشجوی دکتری فرآوری محصوالت شیالتی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده
دما یک فاکتور مهم برای بقا و زنده‌مانی موجودات است. هنگامی که دما پایین می‌آید موجودات با یک چالش بزرگ روبه رو می‌شوند. موجوداتی که در شرایط اقلیمی با دمای زیر صفر زندگی می‌کنند، سازگارهای مختلفی برای مقابله با سرما دارند. یکی از این سازگاری‌ها توسعه پروتئین‌های خاصی است که پروتئین‌های ضد انجماد (Antifreeze proteins) نامیده می‌شوند و از رشد یخ جلوگیری می‌کنند. پژوهش‌های گسترده‌ای روی پروتئین‌های ضد انجماد در رابطه با ساختار آن‌ها، نحوه برخورد با کریستال‌های یخ و مکانیسم کار آن‌ها صورت گرفته است. پروتئین‌های ضد انجماد پتانسیل بالایی در کاربردهای تجاری دارند، صنعت غذا بخش قابل توجهی است که پروتئین‌های ضد انجماد در آن کاربرد دارد. با استفاده از روش‌ها و پروتکل‌های ترانس‌ژنیک، پروتئین‌های ضد انجماد را می‌توان به درون ماهی، مخمر، میوه‌ها و سبزیجات القا کرد که خصوصیات مفید جدیدی به این موجودات می‌دهد. پروتئین‌های ضد انجماد به ارگانیسم‌های خاص اجازه می‌دهند که در محیط‌های سرد زندگی کنند و بقاء خود را در دمای زیر صفر درجه حفظ کنند آن‌ها با جلوگیری از رشد یخ و کریستاله شدن مجدد در مایعات داخلی از طریق اتصال به سطح یخ عمل می‌کنند. در این مقاله انواع پروتئین‌های ضد انجماد، ساختار و محل تشکیل آن‌ها، نحوه برخورد با کریستال‌های یخ و کاربردهایی که این پروتئین‌های ضد انجماد دارند مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها
پروتئین‌های ضد انجماد، ماهی، دما، سازگاری

  دانلود متن کامل مقاله [PDF ]

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. http://bio-engineering.ir می گوید

    ممنون از مطلب خوبتون
    http://bio-engineering.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.