آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۴/۲۷

تقدیر از دکتر کلایو جیمز موسس ISAAA توسط دانشگاه (Aberystwyth)

كلايو جيمز را همه آن‌ها كه سري در بيوتكنولوژي كشاورزي دارند مي‌شناسند. او بيش از 15 سال است كه همه تحولات در زمينه مهندسي ژنتيك كشاورزي را در سراسر جهان رصد و گزارش مي‌كند. گزارش‌هاي ساليانه او را كه به 46 زبان (از جمله فارسي) ترجمه مي‌شود در حال حاضر بيش از دو ميليارد نفر يعني بيش از يك سوم مردم جهان مي‌خوانند.