آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۱۱/۲۴

تولید درخت تبریزی تراریخته در چین/ ورود چهار محصول تراریخته چینی به بازار

دانشمند ارشد تنوع گونه‌های زیستی در موسسه علوم محیطی چین که به دعوت مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی و انجمن ایمنی زیستی ایران در نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی که در مرکز تحقیقات استراتژیک ایران برگزار شد، شرکت کرد از تولید تجاری شده چهار محصول کشاورزی تراریخته در این کشور خبر داد و گفت...