آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۶/۲۹

برنج «صدری» ایران منبع ژن‌های متحمل به شوری در مرحله زایشی است

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- معاون بخش ژنتيك موسسه بین‌ المللی تحقیقات برنج با اشاره به اهمیت طراحی واریته‌ های برنج مقاوم متحمل به شوری، برنج «صدری» از ارقام محلی ایران را حاوی ژن‌های مطلوب برای افزایش تحمل‌ به شوری برنج در مرحله زایشی خواند. دکتر گلن گرگوریو که در جریان بازدید هیات علمی اعزامي از سوي مركز…

عدم آمادگی قبلی ایران در اجلاس‌های گذشته

مصاحبه: نغمه عبیری- در خبر قبلی که در این سایت منتشر شده بود در مورد اهمیت اجلاس پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا صحبت شد. برای آشنایی بیشتر با اهمیت این اجلاس پای صحبت یکی از صاحب‌نظران این حوزه٬ دکتر محمدعلی ملبوبی رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران می‌نشینیم. دکتر ملبوبی علاوه بر اینکه ...