آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۷/۱۳

کدامیک خطرناکتر و سرطانزاترند؟ ذرت یا قلم بدست فناوری‌هراس؟

تهیه وتنظیم: دکتر سید الیاس مرتضوی، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی- امروزه بر هيچ كس پوشيده نيست كه دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته تا چه حد بر توسعه، پيشرفت و رفاه اجتماعي يك كشور تأثير دارد. مهندسي ژنتيك و فناوري زيستي يكي از اين فناوري‌هاي پيشرفته است كه كليه‌ي ابزارهاي آن از ...