آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۹/۰۳

ایران رکورد دار نگهداری آرکی‌ها در آسیا

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- ایران رکورد دار نگهداری و ذخیره‌سازی میکروارگانیسم‌های آرکیایی در آسیا و جهان است. بنا برآخرین گزارش‌های منتشر شده توسط فدراسیون جهانی کلکسیون‌های کشت یا WFCC، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران با نگهداری بیش از ...