آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۳/۲۱

دورخیز بلند علمی کشور زیمبابوه برای پریدن از روی محدودیت تحریم‌ها

جمهوری زیمبابوه کشوری در حال توسعه ولی مصمم برای راه یافتن به مرزهای علم دنیای امروز، آشنا با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی ولی در راه اصلاح زیرساخت‌های آموزشی و علاقه مند به بهره‌گیری از تجربیات ایرانیان...