آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۴/۱۷

مهندس حجتی: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- صبح امروز دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به همراه هیاتی از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران واقع در کرج بازدید کرد. در این بازدید مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز دکتر جهانگیری را همراهی می‌کرد. مهندس حجتی در جمع پیشکسوتان و پژوهشگران ...

بازدید دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران امروز میزبان معاون اول رئیس جمهور، دکتر اسحاق جهانگیری، وزیر جهاد کشاورزی مهندس حجتی و استاندار البرز، آقای طهایی بود. در این بازدید دکتر جهانگیری از بخش‌های مختلف پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مانند بخش کشت بافت و انتقال ژن ...