آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۹/۱۷

در جلسه گروه پژوهش ستاد توسعه زیست‌فناوری مطرح شد: تولید ارقام ایرانی تراریخته تجاری در اولویت خواهد بود

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- گروه "پژوهش، زیرساخت و توسعه ‌‌فناوری"ستاد توسعه زیست‌فناوری برای بررسی و داوری طرح‌های ارسال شده به ستاد در مورد فراخوان "طرح‌های مهندسی ژنتیک در کشاورزی و منابع طبیعی" تشکیل جلسه داد. در این نشست پس از بررسی اهمیت و ...