آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۲/۲۰

غفلت از جرائم زیست‏ محیطی عواقب جبرا‏ن‏ ناپذیری خواهد داشت!

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‏ پور- اولین همایش ملی علوم و مدیریت محیط زیست در اردبیل برگزار شد. در این همایش که مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران و انجمن‌های بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی از حامیان آن بودند دکتر ...