آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۴/۲۰

فناوری ستیزان، چگونه هراس افکنی می‌کنند!

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از ایسنا- سال‌های سال است که انواع مختلفی از محصولات تراریخته (حاصل از مهندسی ژنتیک) پس از گذراندن آزمایش‌های دقیق و مورد تأیید مجامع جهانی مورد رهاسازی و کشت و کار و نهایتاً، مصرف قرار گرفته‌اند. مصرف این محصولات همواره مخالفانی نیز داشته است و با این که سند علمی قطعی در خصوص…

استفاده از تکنولوژی هسته‌ای راهکار تامین امنیت غذایی و مقابله با بحران آب در آینده

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از فارس- فائو اعلام کرد: با استفاده از تکنولوژی هسته‌ای می‌توان علاوه بر افزایش تولید غذا از فساد 25 درصدی در انبارها نیز جلوگیری کرد همچنین این تکنولوژی عملکرد آب کشاورزی را 25 درصد افزایش می‌دهد. به نقل از سازمان خواروبار جهانی (فائو) استفاده از تکنولوژی هسته‌ای در بخش کشاورزی…