آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۰/۱۵

دکتر محمود تولایی: حمایت از فناوری های نوین مایه اقتدار و بالندگی ایران خواهد بود.

دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن علمی ژنتیک ایران، صبح امروز در نشست "محصولات تراریخته و چالش های طرح آن در رسانه" که به همت مرکز پژوهش و سنجش افکار عمومی صدا و سیما برگزار شد گفت هزاره سوم هزاره فناوری ها است و باید در این عصر به فناوری های نوین نگاهی هشیارانه داشته باشیم. دکتر تولایی بر بیانات مقام معظم رهبری تاکید کرد…

دکتر محمود تولایی: حمایت از فناوری های نوین مایه اقتدار و بالندگی ایران خواهد بود.

دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن علمی ژنتیک ایران، صبح امروز در نشست "محصولات تراریخته و چالش های طرح آن در رسانه" که به همت مرکز پژوهش و سنجش افکار عمومی صدا و سیما برگزار شد گفت هزاره سوم هزاره فناوری ها است و باید در این عصر به فناوری های نوین نگاهی هشیارانه داشته باشیم. دکتر تولایی بر بیانات مقام معظم رهبری تاکید کرد…