آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۲/۰۷

بیوتکنولوژی دریایی پایه تأمین سلامت غذایی و درآمدزایی هرمزگان خواهد شد

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان به لزوم جدی هدفمندسازی پژوهش درزمینه بیوتکنولوژی و دیگر زمینه‌های پژوهشی در استان هرمزگان تاکید کرد. دکتر سعید تمدنی جهرمی در چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان در بندرعباس، بابیان اینکه تاکنون همه پتانسیل دریا شناخته نشده است گفت: با توجه به وجود حدود سه هزار…