آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

نقش مهندسی ژنتیک در صنعت غذا

نقش مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته در تولید غذای سالم صبح امروز در سمینار زیست فناوری و غذای سالم با حضور جمعی از متخصصان زیست فناوری و مهندسی ژنتیک و عموم علاقه مندان بررسی شد.