آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

تراریختگی برای عبور از خشکسالی

صحبت از زیست‌فناوری در کشاورزی و محصولات تراریخته در کشور ایران بیش‌ از آنکه با مستندات و آمارهای علمی گره‌ خورده باشد، درگیر بحث‌های رسانه‌ای شده است. بیش از ۲۲ سال از تولید محصولات تراریخته در دنیا می‌گذرد. در این شرایط که با وجود همه پیشرفت‌هایی که به افزایش تولید محصولات غذایی و کاهش فقر و گرسنگی در سده اخیر در…

پیشرفت زیست فناوری دریایی در کشورهای درحال توسعه

زیست‌فناوری دریایی گزینه مناسبی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه و مجاور اقیانوس‌ها است. چرا که این کشورها منابع گسترده و ارزشمند دریایی با تنوع بسیار وسیع دارند. شکوفایی این حوزه می‌تواند تأثیر شگرفی در اقتصاد و توسعه یافتن این کشورها ایجاد کند.

اهمیت زیست فناوری در پایداری منابع تولید

دکتر محمد رضا عظیمی، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در کارگاه «زیست فناوری برای محیط زیست و غذای سالم» از اهمیت زیست فناوری در ایجاد امنیت غذایی و پایداری منابع تولید غذا سخن گفت.

مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته ضرورتی برای حفظ امنیت غذایی

افزایش جمعیت، کمبود منابع آب و زمین کشاورزی؛ تولید مواد غذایی مورد نیاز جامعه را به دغدغه جدی تبدیل کرده و در این میان افزایش تولید از طریق مهندسی ژنتیک مورد توجه محققان قرار گرفته است؛ اگرچه محصولات تراریخته مخالفانی نیز دارد.