آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۹/۲۴

زیست فناوری در خدمت رفاه و تعالی کشور

ستاد توسعه زیست فناوری با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان همایش تخصصی «زیست فناوری در خدمت رفاه و تعالی کشور» را برگزار می کند.