آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۳/۲۳

فناوری‌های کشت بافت گیاهی توسعه می‌یابد

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف توسعه استفاده از فناوری های کشت بافت گیاهی، اقدام به برگزاری سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی کرده است.