آرشیو

استان البرز

استان البرز، قطب بیوتکنولوژی جهان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز گفت: استان البرز بزرگ‌ترین قطب تولید قطعات بیوتکنولوژی در آسیا، دومین تولیدکننده فاکتور ۷ و داروهای ضد Ms در دنیا و رتبه نخست تولید دارو و فرآورده‌های بیولوژیکی است.