آرشیو

انتقال ژن

نقش دانشگاهیان در فرهنگسازی تکنولوژیهای جدید

رئیس شاخه دانشجویی انجمن ایمنی زیستی ایران با اشاره نقش مهم دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در فرهنگسازی تکنولوژی‌های جدید گفت: دانشگاهیان باید به فکر نسل جدیدی از دانشگاه‌ها با نام دانشگاه کار آفرین باشند تا تولیدات علمی مستقیم به بهره‌برداری برسد.

انتقال ژن سابقه هزاران ساله و ایمن دارد

استاد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره بر اینکه مهندسی ژنتیک مدرن شیوه‌ای است که در طبیعت هم از طریق برخی عوامل رخ میدهد گفت: انتقال ژن از این طریق سابقه هزاران ساله و ایمن دارد و آثار احتمالی عجیبی نخواهد داشت.

شناسایی ژن تحمل به خشکی و یخ‌زدگی در گندم

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن شناسایی ژن‌های مرتبط با استرس می‌تواند به درک مکانیسم‌های پاسخ گیاه به شرایط بیرونی کمک کند. به تازگی پژوهشگران دانشگاه آدلاید استرالیا موفق شدند تأثیر ژن TaHDZipI-5 را در مقاومت گندم به سرما و خشکی کشف کنند. ژن TaHDZipI-5 در افزایش تحمل گیاه در برابر یخ‌زدگی و…