شناسایی ژن تحمل به خشکی و یخ‌زدگی در گندم

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن شناسایی ژن‌های مرتبط با استرس می‌تواند به درک مکانیسم‌های پاسخ گیاه به شرایط بیرونی کمک کند. به تازگی پژوهشگران دانشگاه آدلاید استرالیا موفق شدند تأثیر ژن TaHDZipI-5 را در مقاومت گندم به سرما و خشکی کشف کنند.

ژن TaHDZipI-5 در افزایش تحمل گیاه در برابر یخ‌زدگی و خشکی، فاکتوری تأثیرگذار است. محققان دریافته‌اند که این ژن‌ در دماهای پایین به‌شدت تحریک می‌شود. همچنین با استفاده از این ژن، رشد گل‌ها و دانه‌ها در شرایط عادی افزایش‌یافته است و این نشان می‌دهد که TaHDZipI-5 در تنظیم تحمل سرما برای فرایند گلدهی می‌تواند دخیل باشد.

نتایج این پژوهش نشان می دهد امکان تولید گندم نان تراریخته متحمل به خشکی و سرما با انتقال این ژن به گندم وجود دارد.

بااین‌حال، ویژگی‌های فنوتیپی ناخواسته مانند کاهش اندازه گیاه و زیست‌توده، تأخیر در گلدهی و کاهش عملکرد نیز در ممکن است اثر این انتقال ژن ایجاد شوند. در حال حال حاضر مطالعاتی برای جلوگیری از فنوتیپ نا خواسته در این گیاه در حال انجام است تا بتوان از مزیت انتقال ژن تحمل به سرما و خشکی برای تولید گندم نان استفاده کرد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.