بایگانی برچسب

روحانی

تلاش دولت در حمایت و پشتیانی پایدار از کشاورزان است

رئیس جمهوری در جمع دست اندرکاران بخش کشاورزی امنیت غذایی کشور را مدیون کشاورزان دانست و گفت دولت پشتیبان کشاورزان است. دکتر روحانی تاکید کرد برای کشاورزی پایدار لازم است از منابع آب و خاک حفاظت کنیم.