آرشیو

یخ زدگی

شناسایی ژن تحمل به خشکی و یخ‌زدگی در گندم

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن شناسایی ژن‌های مرتبط با استرس می‌تواند به درک مکانیسم‌های پاسخ گیاه به شرایط بیرونی کمک کند. به تازگی پژوهشگران دانشگاه آدلاید استرالیا موفق شدند تأثیر ژن TaHDZipI-5 را در مقاومت گندم به سرما و خشکی کشف کنند. ژن TaHDZipI-5 در افزایش تحمل گیاه در برابر یخ‌زدگی و…