رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید با هنر کرمان:

از شایعه سازی علیه تراریخته بپرهیزیم

نشست و دوره آموزشی یکروزه “ایمنی زیستی محصولات اصلاح ژنتیکی شده (مقررات، اصول و روش ها)” در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در قالب پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشست و دوره آموزشی یکروزه “ایمنی زیستی محصولات اصلاح ژنتیکی شده (مقررات، اصول و روش ها)” در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. در این برنامه که به میزبانی دانشکده کشاورزی و در تالار اندیشه دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد، بیش از 120 نفر از اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های مختلف استان کرمان شرکت داشتند.

جایگاه فناوری مهندسی ژنتیک در بهنژادی و کشاورزی روز دنیا، تعاریف، اصول و مبانی ایمنی زیستی محصولات اصلاح ژنتیکی شده (GMO)، قوانین و مقررات بین المللی ناظر بر محصولات تراریخته، نهادهای متولی، سازوکار بررسی و آخرین وضعیت این محصولات در ایران، بررسی و تحلیل علمی شایعات رسانه ای پیرامون محصولات تراریخته، و موانع توسعه فناوری بومی این محصولات از جمله موارد مطرح شده در این نشست و دوره آموزشی یکروزه بود.

دکتر احمد آیت الهی مهرجردی، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در افتتاحیه این نشست با اشاره به سهم قابل توجه محصولات تراریخته در واردات محصولات کشاورزی به کشور ابراز داشت: این محصولات سالها است که در سبد مصرف غذایی و جیره دام کشور قرار دارند و با توجه به استانداردهای ایمنی زیستی که در روند صدور مجوز آن ها اعمال می شود، در زمره قابل اعتمادترین محصولات کشاورزی هستند.

وی افزود: با این حال بسیار مهم است که ضمن توجه ویژه به سازوکارهای ایمنی زیستی محصولات تراریخته در کشور و پایبندی به اجرای قوانین مربوط به آن، از جوسازی و شایعه سازی های رسانه ای علیه این فناوری و ایجاد نگرانی نابجا در بدنه جامعه اجتناب شود و امور مربوط به این فناوری در فضای بحث و تبادل نظر علمی و تخصصی مورد بررسی و تصمیم سازی قرار گیرد.

دکتر اسکندر امیدی نیا، عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران و عضو کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر سید الیاس مرتضوی، عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و دبیر کمیته گیاهان تراریخته ستاد توسعه زیست فناوری و دکتر جعفر ذوالعلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو کارگروه تخصصی ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، سخنرانان و مدرسان این دوره بودند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.