بایگانی دسته بندی

مصاحبه

قفل مافیای واردات بر تولید داخلی تراریخته!

مرجع ملی ایمنی زیستی از ارائه اسناد ارتباط جریان ضد مهندسی ژنتیک و تراریخته با خارج کشور به مقامات امنیتی و قضایی خبر داد و گفت: مخالفان تولید ملی محصولات تراریخته تلاش زیادی کرده‌اند این موضوع را سیاسی کنند که خوشبختانه موفق نشده‌اند.

برخی بانک های ژن را ملک مطلق خود می‌دانند

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران با توجه به دستاوردهای اخیر مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران و برای آشنایی بیشتر با این مرکز ، مصاحبه‌ای را با دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی ترتیب داد. این گفتگو را با عنوان "نقش و اهمیت ذخایر ژنتیک ایران و معرفی مرکز ملی ذخایر ژنتیک ایران"  می‌خوانیم. برای دیدن متن کامل مصاحبه…

لابی واردات، مانع بزرگ تجاری سازی فناوری

دکتر بهزاد قره یاضی، رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفت و گو با علمنا به مسائل گوناگون مالی پژوهش و فناوری در کشورپرداخته است. جدول ۱۴، جدولی اختصاصی برای افزیش بودجه پژوهشی کشور بود که جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی علم و فناوری تنظیم شد. سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۴ پس…

اختراعات جهانی در حوزه زیست‌فناوری رصد می‌شود

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: با توجـه بـه اهمیـت اختراعات، رصد و پایش میزان اختراعات و بررسی روند تغییرات در آنها در ستاد توسعه زیست‌فناوری صورت می‌گیرد.

جزئیات همایش فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته اعلام شد

همایش فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته 18 اسفندماه سال جاری از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری ستاد زیست‌فناوری، انجمن علمی بیوتکنولوژی، انجمن علمی ژنتیک ایران و انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

فناوری‌هراسی، مقابل علم تراریخته

«آمریکا به سرعت درحال تبدیل شدن به امپراتور کشاورزی جهان است. این درحالی است که ایران با رتبه پنجم تولید مقاله علمی کشاورزی در دنیا، همچنان یکی از بزرگترین واردکنندگان برنج و گندم به شمار می‌آید. تنها یک دقیقه تصور کنید اگر تحریم هسته‌ای در آینده برای غذا تکرار شود، کشور ما به چه روزگاری دچار می‌شود».