آرشیو ماهانه

آذر ۱۳۹۶

چه کسانی علیه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته فعالیت می‌کنند؟

مهدی معلی* دروغ‌پردازی و بزرگ‌نمایی رسانه‌ای ملاحظات علیه مهندسی ژنتیک از کنفرانس اسیلومار امریکا در ۱۹۷۵ آغاز شد که هدف آن توقف تحقیقات مهندسی ژنتیک اعلام شده بود. با این حال خود امریکا به سرعت با کمک مهندسی ژنتیک بر امنیت غذایی جهان به ویژه در محصولات اساسی سلطه یافت و رقبای خود را از صحنه حذف کرد. هم‌اکنون صنعت…

مزایای زیست‌فناوری کشاورزی در آرژانتین / تولید گندم تراریخته متحمل به خشکی / افزایش 15 تا 100 درصدی عملکرد محصول

آرژانتین در حال صدور مجوز برای محصولات تراریخته جدیدی مانند گندم، نیشکر، ذرت و سویای متحمل به خشکی است که در کشت آزمایشی بین 15 تا 100 درصد عملکرد را افزایش داده است.

ارائه آثار پژوهشی بیوتکنولوژی دانش آموزان استان البرز در نمایشگاه استعدادهای درخشان

رئیس اداره استعدادهای درخشان البرز در نمایشگاه آثار علمی پژوهشی استعدادهای درخشان استان البرز گفت: آثار دانش آموزان در حوزه‌های علوم انسانی، فیزیک، انیمیشن، کامپیوتر، نانو تکنولوژی و زیست فناوری به نمایش درآمد.