آرشیو ماهانه

آذر ۱۳۹۶

سلامت محصولات تراریخته در چه سطحی است؟

سازمان جهانی بهداشت: ژنوم هر یک ارگانیسم‌های تراریخته از طریق روش‌های مختلف مهندسی ژنتیک اصلاح و یا یک ژن خاص به آنها وارد شده است. این به معنای آن است که محصولات تراریخته مانند سایر محصولات غذایی به طور موردی ارزیابی می‌شود و اظهار نظر کلی درباره کل این فناوری و محصولات آن صحیح نیست. محصولات تراریخته موجود در بازار…

مزایای زیست‌فناوری کشاورزی در آرژانتین / تولید گندم تراریخته متحمل به خشکی / افزایش ۱۵ تا ۱۰۰ درصدی عملکرد محصول

آرژانتین در حال صدور مجوز برای محصولات تراریخته جدیدی مانند گندم، نیشکر، ذرت و سویای متحمل به خشکی است که در کشت آزمایشی بین 15 تا 100 درصد عملکرد را افزایش داده است.