جوابیه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به نگرانی خبرگزاری BBC / چرا دشمن از تولید ملی محصولات تراریخته نگران است؟

نزدیک به دو دهه از واردات محصولات تراریخته به کشور می گذرد. اما با نزدیک شدن به تولید ملی، جریان های رسانه ای از احراز سلامت این محصولات اظهار نگرانی می‌کنند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، با وجود واردات محصولات تراریخته در حجم ۳ تا ۵ میلیارد دلار در دو دهه گذشته اخیرا و با اعلام قصد دانشمندان زیست‌فناوری کشور برای تولید ملی و بومی محصولات خود خبرگزاری بی.بی.سی فارسی با انتشار دو گزارش در پوشش مباحث مربوط به سلامت و محیط زیست از این امر اظهار نگرانی کرده است. پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در پاسخ به گزارش بی.بی.سی جوابیه‌ای را منتشر کرده است:

محصولات تراریخته، که حاصل به کار گیری فناوری مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری مدرن در اصلاح ارقام زراعی است، از سال 1385 در حجم سالانه 3 تا 5 میلیارد دلار به کشور وارد می‌شود. طی این سالها که این محصولات بدون برچسب به مدت بیش از یک دهه وارد کشور می‌شد، نه بی بی سی نگران سلامت مردم شده بود، نه مخالفین امروزین تولید ملی محصولات تراریخته. امابه محض آنکه دولت محترم در سال 1394 اعلام کرد قصد بومی سازی و تولید ملی این محصولات را دارد، یک جریان ضد فناوری با صرف هزینه‌های کلان برای جلوگیری از این تحول بزرگ که هماهنگ با اقتصاد مقاومتی و رفع وابستگی است فعال شد. با زحمات شبانه‌روزی انجمن‌های علمی بیوتکنولوژی، ژنتیک، ایمنی زیستی، زراعت و دانشمندان زیست‌فناوری کشور در دو سال گذشته شبهات مختلفی پاسخ داده شد و موانع روانی ایجاد شده کاهش یافت. افزایش احتمال تولید ملی محصولات تراریخته اما موجب نگرانی بنگاه لجن پراکنی بی بی سی سخنگوی استعمار پیر انگلیس در یک ماه اخیر شده است. به طوری که در این مدت با انتشار دو گزارش تفصیلی به تکرار شبهات گذشته پرداخته و نسبت به احتمال تولید ملی این محصولات اعلام خطر کرده است.

در آخرین مورد و در 14 آذر 1396 بی بی سی گزارشی را با عنوان «تراریخته، بحرانی تازه برای محیط زیست ایران» منتشر کرده است. نویسنده این مطلب خانم آرزو میرزاخانی، که نظاره گر تخریب محیط زیست ایران طی بیش از 16 سال ریاست رییس پیشین سازمان بوده است؛ در اقدامی عجیب مطالبی را از تریبون سخنگوی پیر استعمار بیان کرده و مدعی آسیب‌هایی در صورت تولید ملی محصولات تراریخته شده است.

اقدام بی بی سی در انتشار مطالب این جریان ضد فناوری در داخل کشور در حالی است که چند رسانه خاص داخلی از این گونه مطالب استقبال می‌کنند و برای انتشار هر مطلبی در حوزه محصولات تراریخته از یکدیگر گوی سبقت را ربوده اند. اگرچه قصد بی بی سی از مقابله با بومی سازی یک فناوری تحول برانگیز مشخص است، اما پرسش این است که چرا آرزو میرزا خانی باید از طریق بلندگوی استعمار پیر برای جامعه ایرانی نسخه ارائه کند.

سیر هجمه‌ها علیه فناوری مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته نشان می‌دهد برای جلوگیری از ورود یک فناوری به یک کشور در جهت حفظ وابستگی در علم و فناوری، نفوذ گسترده‌ای در کشور سامان یافته و هر کسی درحال انجام ماموریت خود در حوزه‌ای خاص است؛ تا جایی که فردی به نام آندره آس فرایمولر مسئول واحد مقابله با مهندسی ژنتیک در خاور میانه از بنیاد صهیونیستی صلح سبز آشکارا به ایران رفت و آمد کرده اند. به نظر می‌رسد اکنون کسانی که در بین مسئولان و رسانه های خاص نفوذ کرده اند، به جای مراجعه به رسانه‌های متکثر داخلی قبله آمالشان در غرب و به ویژه بی بی سی است. در مطالب سراسر واهی و کذب یادداشت که در بی بی سی منتشر شده است چند نکته جلب توجه می کند.

طرفداری همه جانبه بی بی سی از اظهارات خلاف واقع و غیرعلمی فردی که مدعی شده است «برنج و بعضی از فراورده هایی که ژن بی تی دارند حتما نیازمند آفت کش گلایفوسیت هستند» تحیر آور است. این در حالی است که محصولاتی که ژن بی تی دارند مقاوم به حشره و بی نیاز از حشره کش هستند. گلایفوسیت یک علف کش است. مشخص نیست از نظر ایشان چه رابطه ای بین حشره، ژن بی تی و گلایفوسیت وجود دارد.

از سوی دیگر استفاده از عباراتی همچون عملکرد «سرکردگان تراریخته در ایران»، «تراریخته پرستان» یا «تراریخته باوران» که ادبیات مشترک برخی رسانه های داخلی دلواپس و بی بی سی است برای هر ناظر بی‌طرفی جلب توجه می‌کند. جالب است که بی بی سی از نگرانی خود در تولید سلاح های شیمیایی کشتار جمعی توسط ولد نامشروع و شریک دیرین خود آمریکا و شرکت آمریکایی مونسانتو سخن می گوید. همه تاریخ شناسان می‌دانند که آمریکا مولود انگلستان و دنباله‌رو این استعمار پیر بوده و بنابر این استفاده از این مطالب جز با هدف منع کامل دستیابی ایران به فناوری محصولات تراریخته نمی‌تواند مبنای دیگری داشته باشد.

در گزارش بی بی سی و مطالبی از همین دست تلاش گسترده‌ای صورت می‌گیرد که سخنان انجمن‌های علمی و اعضای کثیر آن تنها به شخص رئیس انجمن علمی نسبت داده شود. درحالی که یک انجمن علمی دارای صدها عضو و مجمع عمومی است و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند. در این مقاله گفته شده به باور رئیس انجمن ایمنی زیستی، محصولات تراریخته هیچ خطری برای سلامتی انسان ندارند. فارغ از اینکه انجمن‌های علمی دیگری همچون انجمن علمی بیوتکنولوژی،انجمن علمی ژنتیک، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات و دیگر مراجع علمی و افراد حقیقی و حقوقی نیز همین موضع را بارها اعلام کرده‌اند، باید گفت در همه کشورهای پیشرفته انجمن‌های علمی فصل‌الخطاب محسوب شده و حرف آخر را از زبان جامعه علمی می‌زنند. با این وجود،متاسفانه افراد سرسپرده بنگاه‌های دروغ پراکنی مانند بی بی سی در تلاشند با تقلیل نظرات انجمن‌های علمی به نظرات شخصی و تخریب جایگاه انجمن‌های علمی این ابزار پیشرفت را در کشورمان از کار بیاندازند.

این در حالی است که اخیرا و تنها در یک نامه اعتراض آمیز بیش از 545 نفر از مراجع علمی و شخصیت‌های برجسته علمی کشور مانند روسا و معاونین دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و پژوهشگاهها و اساتید تمام، دانشیاران و استادیاران  از این فناوری حمایت کرده بودند و خواستار اتخاذ رویکرد علمی توسط رئیس محترم  وقت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی شده بودند. این نامه‌ها و قطعنامه‌های متعدد و کثیر کنگره‌های ملی و بین‌المللی که طی  حدود دو دهه سال گذشته با حضور هزاران نفر از اساتید و متخصصان و نخبگان کشور برگزار شده است و در همگی آن ها از مسئولین خواسته شده تا موانع تولید ملی از جمله تولید ملی محصولات تراریخته را از پیش رو بردارند، همه حکایت از آن دارد که محافلی در کشور نفوذ کرده‌اند که با هدف مقابله با تولید ملی محصولات تراریخته و مقابله با دستیابی به فناوری و استمرار واردات تلاش و فعالیت می‌کند.

نویسنده گزارش بی بی سی به طور غیرصادقانه مطالبی را تحت عنوان مصاحبه به خانم دکتر نیراعظم خوش خلق سیما نسبت داده است. دکتر خوش خلق سیما هرگونه مصاحبه‌ای را در هر زمینه‌ای با بنگاه بی آبروی بی بی سی و کسانی چون خانم آرزو میرزاخانی تکذیب کرده است.

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی علاوه بر پنبه و برنج تراریخته، سیب زمینی، ذرت و گلرنگ تراریخته را هم در دستور کار تحقیقاتی و دریافت مجوز رهاسازی برای تولید قانونمند قرار داده است. علاوه بر این پژوهشگاه بر اساس وظیفه ذاتی خود و اولویت‌های تحقیقاتی تراریخته که توسط کمیته‌ای متشکل از کلیه دست اندرکاران از جمله قائم مقام سابق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل شده بود،علاوه بر محصولات ذکر شده تولید محصولات تراریخته دیگر مانند سویا، نیشکر، نخود و دیگر محصولات کشاورزی کشور را نیز در برنامه کاری و اولویت‌های تحقیقاتی خود دارد.  سلامت محصولات این فناوری نو کاملا  مورد ارزیابی قرار میگیرد و محصولات سالم وارد غذای مردم میشود و ابراز نگرانی بی بی سی تاثیری بر روند شفاف امور برجای نخواهد گذاشت. اگرچه بنگاه دروغ پراکنی بی بی سی مدعی است که جنجالی بودن محصولات تراریخته در ایران از آنجا ناشی می‌شود که هرگز به صورت شفاف نحوه صدور مجوزهای مرتبط اعلام نشده است اما قوانین، آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های مربوطه در این باره وظایف دستگاه‌های مختلف را به طور شفاف مشخص کرده است. عرضه محصولات تراریخته در ایران که در سکوت کامل ده سال گذشته خانم آرزو میرزا خانی و بی بی سی و رسانه‌های خاص داخلی صورت گرفته است منحصر به واردات سالانه سه تا پنج میلیارد دلار از این محصولات بوده است. اما در حال حاضر عرضه محصولات تراریخته و صدور مجوزهای مرتبط و بلکه فراتر از آن برچسب گذاری محصولات تراریخته طبق قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی به صورت کاملا روشن و شفاف است. این قانون (و مقررات ذیربط دیگر) به صورت برخط از طریق گوگل قابل جستجو است و در اختیار خانم میرزاخانی و بی بی سی بوده و ترجمه انگلیسی آن هم در سایت اتاق تهاتر پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (Biosafety Clearing House) قرار دارد. پس این موضوع یک کذب محض و عامل برهم زدن امنیت روانی مردم محسوب شده و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی حق پیگرد قانونی را برای خود محفوظ می داند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.