در نهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی مطرح شد:

ضرورت اطلاع رسانی درباره محصولات تراریخته

اسحاق جهانگیری عصر دیروز در نهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی با تاكيد بر اهميت اطلاع رساني دقيق و به موقع در خصوص محصولات اصلاح شده ژنتيكي (تراريخته)، گفت: لازم است دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي اطلاع رساني شفافي درباره جزئيات و بررسي هاي علمي صورت گرفته در خصوص اين محصولات انجام دهد.

به گزارش  مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از خبرگزاري صداوسيما، اسحاق جهانگیری عصر دیروز در نهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی با تاكيد بر اهميت اطلاع رساني دقيق و به موقع در خصوص محصولات اصلاح شده ژنتيكي (تراريخته)، گفت: لازم است دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي اطلاع رساني شفافي درباره جزئيات و بررسي هاي علمي صورت گرفته در خصوص اين محصولات انجام دهد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه دبيرخانه شورا مسئوليت سنگيني در زمينه آگاهي بخشي به جامعه درباره محصولات تراريخته بر عهده دارد، تصريح كرد: با توجه به برخي اخبار و تبليغات منفي در خصوص محصولات تراريخته، دبيرخانه شورا بايد در خصوص سلامت محصولات تراريخته، اين موضوع را به صورت دقيق و علمي براي مردم و دستگاه‌هاي نظارتي ذي ربط تبيين و آنها را قانع كند تا نگراني و دغدغه هاي موجود درباره سلامت جامعه برطرف شود.
وي با تاكيد بر اينكه انجمن هاي علمي فعال در زمينه محصولات تراريخته بايد از دستاوردهاي علمي خود با صراحت دفاع كنند، افزود: برخي مخالفت ها كه با كشت محصولات تراريخته در رسانه ها منتشر مي شود ناشي از نگراني دستگاه هاي مختلف درمورد سلامت مردم است كه اگر دبيرخانه شورا بتواند با استفاده از مستندات علمي آنها را متقاعد و به آنان اثبات كند كه كشت اين محصولات با منافع ملي و مصالح مردم در تضاد نيست، نه تنها مخالفت ها برطرف مي شود بلكه شاهد همكاري اين دستگاه ها خواهيم بود. 
در اين جلسه كه وزير علوم، تحقيقات و فناوري و معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز حضور داشتند، دبير شورا گزارشي از روند اجراي مصوبات جلسات پيشين و نيز وضعيت اجراي پروژه توانمندسازي ايمني زيستي ارائه كرد.
وي همچنين گزارشي از اقدامات انجام شده و برنامه كاري تحقق سياست ها و راهبردهاي اجرايي ايمني زيستي ارائه كرد و به بيان توضيحاتي در خصوص وضعيت اعزام هيأت جمهوري اسلامي ايران در نهمين اجلاس متعاهدان پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا در آبان ماه پرداخت.
بررسي پيش نويس سند ملي زيست فناوري و اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده 7 قانون ايمني زيستي از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميماتي نيز اتخاذ شد.، اسحاق جهانگیری عصر امروز در نهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی با تاكيد بر اهميت اطلاع رساني دقيق و به موقع در خصوص محصولات اصلاح شده ژنتيكي (تراريخته)، گفت: لازم است دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي اطلاع رساني شفافي درباره جزئيات و بررسي هاي علمي صورت گرفته در خصوص اين محصولات انجام دهد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه دبيرخانه شورا مسئوليت سنگيني در زمينه آگاهي بخشي به جامعه درباره محصولات تراريخته بر عهده دارد، تصريح كرد: با توجه به برخي اخبار و تبليغات منفي در خصوص محصولات تراريخته، دبيرخانه شورا بايد در خصوص سلامت محصولات تراريخته، اين موضوع را به صورت دقيق و علمي براي مردم و دستگاه‌هاي نظارتي ذي ربط تبيين و آنها را قانع كند تا نگراني و دغدغه هاي موجود درباره سلامت جامعه برطرف شود.
وي با تاكيد بر اينكه انجمن هاي علمي فعال در زمينه محصولات تراريخته بايد از دستاوردهاي علمي خود با صراحت دفاع كنند، افزود: برخي مخالفت ها كه با كشت محصولات تراريخته در رسانه ها منتشر مي شود ناشي از نگراني دستگاه هاي مختلف درمورد سلامت مردم است كه اگر دبيرخانه شورا بتواند با استفاده از مستندات علمي آنها را متقاعد و به آنان اثبات كند كه كشت اين محصولات با منافع ملي و مصالح مردم در تضاد نيست، نه تنها مخالفت ها برطرف مي شود بلكه شاهد همكاري اين دستگاه ها خواهيم بود. 
در اين جلسه كه وزير علوم، تحقيقات و فناوري و معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز حضور داشتند، دبير شورا گزارشي از روند اجراي مصوبات جلسات پيشين و نيز وضعيت اجراي پروژه توانمندسازي ايمني زيستي ارائه كرد.
وي همچنين گزارشي از اقدامات انجام شده و برنامه كاري تحقق سياست ها و راهبردهاي اجرايي ايمني زيستي ارائه كرد و به بيان توضيحاتي در خصوص وضعيت اعزام هيأت جمهوري اسلامي ايران در نهمين اجلاس متعاهدان پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا در آبان ماه پرداخت.
بررسي پيش نويس سند ملي زيست فناوري و اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده 7 قانون ايمني زيستي از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميماتي نيز اتخاذ شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.