گزارش ملی ششم تنوع زیستی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران 

با همت مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و همکاری انجمن ایمنی زیستی ایران گزارش ملی ششم تنوع زیستی  منتشر شد. این گزارش برای اولین مرتبه مشارکت و وفاق ملی همه دست اندرکاران حوزه تنوع زیستی کشور را به نمایش گذاشت و برگ برنده و کارنامه زرینی را در دفتر وزارت جهاد کشاورزی که اکنون مرجعیت ملی تنوع زیستی را بر عهده دارد درج کرد. گفتنی است مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی طی سه دهه گذشته بدون تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران در اختیار وزارت امور خارجه بوده است. این امر و مداخلات مخرب برخی کارشناسان حوزه ذیربط در وزارت امور خارجه همواره مورد اعتراض انجمن ایمنی زیستی و دانشمندان مستقل بوده و هست. در سال 1397 با پیگیری انجمن ایمنی زیستی در حالی از وزارت امور خارجه به وزرات جهادکشاورزی منتقل شد که با وجود غوغا و هیاهوی مدعیان  طرفداری محیط زیست از جمله کهرم، درویش و معصومه ابتکار در مخالفت با این تصمیم، گزارش ششم تنوع زیستی همچون بسیاری دیگر از تعهدات انجام نشده از سوی وزارت خارجه در این حوزه تخصصی، با بیش از دوسال تاخیر مواجه بوده است. این تاخیر در انجام تکلیف قانونی از سوی وزارت امور خارجه که رسماً مرجع ملی تنوع زیستی بوده است هرگز مورد اعتراض این مدعیان طرفداری از محیط زیست نبوده است.

متن کامل گزارش ششم ملی تنوع زیستی را  از اینجا دریافت کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.