پروتکلی برای دسترسی آسان و مناسب کشورهای در حال توسعه به “فناوری‌ها”

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران، جلسات ویژه بیست چهارمین کمیته فرعی مشاوران علمی، فنی و فناوری (SBSTTA-24) و سومین کمیته فرعی اجرای (SBI-3) کنوانسیون تنوع زیستی برای 15 تا 18 سپتامبر 2020 مصادف با 25 تا 28 شهریور 1399 برگزار شدند. در روز آخر این جلسات، مرجع ملی ایمنی زیستی کشورمان در رابطه با دسترسی کشورهای در حال توسعه به فناوری‌های نو، بیانیه زیر را قرائت کرد.

متن اصلی بیانیه:

Greetings from Iran on a pleasant Friday evening!

Distinguished executive secretary, distinguished madam Chairperson, distinguished participants,

I would like to appreciate and thank the president, the chairpersons, the co-chairs, the working group, and the secretariat for the preparation of an excellent updated zero draft of the post 2020 Global Biodiversity framework.

Ladies and Gentlemen

Convention on Biological Diversity (CBD) is a covenant among 192 nations. Acknowledging the role of technology, including biotechnology for conservation and sustainable use of biological diversity, CBD calls the contracting parties in its article 16 to provide and/or facilitate access for and transfer of relevant technologies including biotechnology to developing countries.

Access to biological diversity has been granted by the adoption of the “Nagoya Protocol on ABS”, but so far there is no protocol to ensure the smooth and proper access of developing countries to “technologies”. The current capacity building programs under the CBD mainly focus on the “regulation of technologies” and not on the “creation, development, access and use” of the relevant technologies.

The target 16 of the updated zero draft at its current form is not in accordance with articles 16 of the CBD text itself. We wish to officially request the proper attention to the contributions and statements mentioned by Parties as is reflected in pages 40 to 42 of the report of the meeting CBD/WG2020/2/4 and CBD/WG2020/REC/2/1.

We wish to officially suggest the replacement of current target 16 with the following paragraph: “To Establish and implement measures in all Parties by 2030 to make necessary arrangements to ensure access to biotechnology and its benefits and to set out appropriate procedure to handle the impacts of biotechnology on biodiversity taking into account considering measures in the field of the safe transfer, handling and use of any living modified organism resulting from biotechnology.”

Ladies and Gentlemen

Environmental issues do not recognize manmade political borders. As an example, every year, Anzali Lake hosts hundreds of thousands of Migratory Birds of some 80 species, flying across several countries, neither recognizing nor respecting the country borders.

Covid-19 is another example. It is not the first and will not be the last disease to claim nearly millions of lives. Though, no evidence is available to support that SARS-Cov 2 was not born from “the wild”, but it is most likely that the prevention of such disasters lies in the respect to “the wild” and, the cure for the disease may also be found in nature. This may not be achieved without the full commitment and collaboration of “all” countries. Any failure in one country will have definite and immediate impact on the biodiversity and public health at regional and global scale.

Therefore, the sanctions Iran is suffering from these days, are not only targeting Iranian nation, but also the whole world.

These sanctions have sharply affected national plans to conserve biodiversity and to halt the degradation of ecosystems such as afforestation and initiatives related to mountains and saving endangered species. All related activities including scientific and technical exchanges and including receiving financial support from GEF, are seriously affected.

Iran is prepared to share its’ wealth of germplasm with the world, extend hand and embrace any collaboration to achieve such a goal.

Thank you.

ترجمه بیانیه به فارسی

سلام از ایران در یک عصر جمعه دلپذیر!

دبیر اجرایی محترم، رئیس محترم جلسه، شرکت کنندگان محترم،

من می‌خواهم از روسای جلسه، روسای همکار، کارگروه و دبیرخانه برای تهیه پیش‌نویس صفر به روز شده عالی از چارچوب تنوع زیستی جهانی پس از 2020 تشکر و قدردانی کنم.

خانم‌ها و آقایان

کنوانسیون تنوع زیستی یک میثاق بین 192 کشور است. این کنوانسیون در ماده 16 خود با تأیید نقش فناوری، از جمله فناوری زیستی برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی، از کشورهای عضو خواسته تا انتقال فناوری‌های مربوطه از جمله فناوری زیستی به کشورهای در حال توسعه را انجام داده و یا تسهیل کنند.

دسترسی به ذخایر ژنتیک کشورها با تصویب “پروتکل ناگویا در مورد دسترسی و اشتراک منافع” امکان‌پذیر شده است، اما تاکنون پروتکلی برای دسترسی آسان و مناسب کشورهای در حال توسعه به “فناوری‌ها” وجود ندارد. برنامه های فعلی ظرفیت سازی زیرنظر کنوانسیون تنوع زیستی به طور عمده بر “توسعه ضوابط نظارتی بر فناوری‌ها” تمرکز دارند و نه بر “ایجاد، توسعه، دسترسی و استفاده” از فناوری‌های مربوطه.

هدف 16 پیش‌نویس صفر به روز شده در شکل فعلی آن مطابق با ماده 16 متن کنوانسیون تنوع زیستی نیست. ما مایل هستیم به طور رسمی درخواست کنیم که توجه لازم را به مشارکت‌ها و اظهارنظرهای ذکر شده توسط اعضا که در صفحات 40 تا 42 گزارش جلسه CBD/WG2020/2/4 وCBD/WG2020/REC/2/1 منعکس شده است، انجام شود.

ما مایل هستیم به‌طور رسمی پیشنهاد دهیم که بند زیر جایگزین هدف فعلی 16 شود: “ایجاد مکانیسم‌های مناسب و اجرای اقدامات لازم در همه کشورها تا سال 2030 برای ایجاد هماهنگی‌های لازم جهت اطمینان از دستیابی به فناوری‌زیستی و مزایای آن و تعیین روش مناسب برای مدیریت اثرات فناوری‌زیستی بروی تنوع زیستی با در نظر گرفتن اقدامات لازم جهت انتقال، جابجایی و استفاده ایمن از هر موجود زنده زنده تغییریافته ژنتیکی حاصل فناوری‌زیستی جدید”.

خانم‌ها و آقایان

مسائل زیست محیطی مرزهای سیاسی ساخته شده توسط انسان را به رسمیت نمی‌شناسد. به عنوان مثال، هر ساله دریاچه انزلی میزبان صدها هزار پرنده مهاجر از حدود 80 گونه است که در چندین کشور پرواز می‌کنند، نه مرزهای کشورها را می‌شناسند و نه احترامی به آن‌ها می‌گذارند.

کووید 19 مثال دیگری است. این اولین بیماری نیست و آخرین هم نخواهد بود که حدود میلیون‌ها قربانی گرفته است. اگرچه هیچ مدرکی برای اثبات این که سارس-کوید2 از “حیات وحش” به وجود نیامده باشد، در دسترس نیست، اما به احتمال زیاد پیشگیری از چنین بلایایی در احترام به “حیات وحش” نهفته است و ممکن است درمان بیماری نیز در طبیعت یافت شود. این امر بدون تعهد و همکاری کامل “همه” کشورها ممکن نیست. هرگونه شکست در یک کشور تأثیر قطعی و فوری بر تنوع زیستی و بهداشت عمومی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت.

بنابراین تحریم‌هایی که این روزها ایران از آن رنج می‌برد، نه تنها ملت ایران، بلکه کل جهان را هدف قرار داده است.

این تحریم‌ها بر برنامه‌های ملی برای حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌ها مانند جنگل‌کاری و کوه‌ها و نجات گونه‌های در معرض خطر به شدت تأثیر گذاشته است. کلیه فعالیت‌های مرتبط، مشتمل بر تبادلات علمی و فنی از جمله دریافت حمایت مالی از تسهیلات جهانی محیط زیست تحت تأثیر جدی قرار گرفته‌اند.

ایران آماده است تا منابع با ارزش ژرم پلاسم خود را با جهان به اشتراک بگذارد، برای دستیابی به چنین هدفی دست‌ها را دراز کند و از هر گونه همکاری استقبال کند.

متشکرم.

تهیه و تنظیم: دکتر سمیرا کهک

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.