جای خالی ایران درجمع ۲۶ کشور تولیدکننده

رکورد سطح زیر کشت جهانی محصولات تراریخته بار دیگر در سال ۲۰۱۶ شکسته شد و از ۱۷۹٫۷ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۱۸۵ میلیون هکتار رسید.

رکورد سطح زیر کشت جهانی محصولات تراریخته بار دیگر در سال ۲۰۱۶ شکسته شد و از ۱۷۹٫۷ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۱۸۵ میلیون هکتار رسید.

براساس تازه ترین گزارش وضعیت جهانی محصولات تراریخته تجاری که توسط سرویس بین‌المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی (ISAAA) منتشر شده با توسعه کشت محصولات تراریخته که درحال حاضر در ۲۶ کشور شامل هفت کشور صنعتی و ۱۹ کشور در حال توسعه کشت می شوند، سطح زیر کشت محصولات تراریخته نسبت به سال میلادی گذشته حدود ۵٫۴ میلیون هکتار (سه درصد) افزایش یافته است.

سطح زیرکشت محصولات تراریخته نسبت به سال ۱۹۹۶ که آغاز کشت این محصولات بود بیش از ۱۰۰ برابر افزایش داشته و از ۱٫۷ ملیون هکتار در سال ۱۹۹۶ به بیش از ۱۸۵ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. تعداد کشورهای بهره بردار از این فناوری هم طی کمتر از دو دهه با رشدی بیش از چهار برابر از شش کشور در ۱۹۹۶ به ۲۶ کشور افزایش یافته است.

طی این ۲۱ سال در مجموع ۲٫۱ بیلیون هکتار از اراضی کشاورزی دنیا زیر کشت تراریخته ها رفته و طی این دو دهه تنها در سال ۲۰۱۵ بود که سطح زیرکشت محصولات تراریخته در دنیا اندکی کاهش داشت و در بقیه سالها شاهد افزایش مستمر میزان کشت این محصولات در جهان بوده ایم.

افزایش صد برابری تولید محصولات تراریخته نشان می دهد که این محصولات به دلیل مزایایی که داشته اند، سریعترین فناوری پذیرفته شده در ادوار اخیر بوده اند.

محصولات تراریخته، منبع درآمد ۱۸ میلیون کشاورز خرده پا در سال میلادی گذشته، ۱۸ میلیون کشاورز که ۹۰ درصد آنها خرده کشاورزان فقیر بودند، ۱۸۱٫۵ ملیون هکتار زمین را در ۲۶ کشور زیر کشت محصولات تراریخته بردند که حدود ۵۴ درصد اراضی تحت کشت این محصولات در کشورهای در حال توسعه و ۴۶ درصد آنها در کشورهای پیشرفته صنعتی و در صدر آنها آمریکا بوده است.

سویا، ذرت، پنبه و کانولا (کلزا) همچنان مورد توجه ترین محصولات تراریخته هستند که سویا به تنهایی حدود ۹۱٫۴ میلیون هکتار (۵۰ درصد) سطح زیرکشت تراریخته ها در دنیا را به خود اختصاص داده که البته حدود یک درصد نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش داشته و جای خود را به محصولات تراریخته دیگر داده است.

در سال ۲۰۱۶، بالغ بر ۷۸ درصد سویا، ۶۴ درصد پنبه، ۲۶ درصد ذرت و ۲۴ درصد کلزای تولیدی در دنیا تراریخته بوده اند.

پنج کشور برتر تولیدکننده محصولات تراریخته

در سال ۲۰۱۶، آمریکا با ۷۲٫۹ ملیون هکتار سطح زیر کشت (۴۰ درصد سطح زیر کشت جهانی محصولات تراریخته) همچنان در جایگاه اول استفاده از فناوری محصولات تراریخته قرار دارد که بیشترین این محصولات ذرت با ۳۵ میلیون هکتار، سویا با ۳۱٫۸۴ میلیون هکتار و پنبه با ۳٫۷۰ میلیون هکتارهستند.

رتبه های بعدی را هم به ترتیب برزیل با ۴۹٫۱ میلیون هکتار(۲۷ درصد کل سطح زیرکشت تراریخته در دنیا)، آرژانتین با ۲۳٫۸ میلیون هکتار (۱۳ درصد کل سطح زیرکشت تراریخته ها در جهان)، کانادا با ۱۱٫۶ میلیون هکتار و هند با ۱۰٫۸ میلیون هکتار به خود اختصاص داده اند.

دیده بان علم ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.