بایگانی دسته بندی

گزارش

بیوتکنولوژی در مسلخ دانایی ستیزی و فناوری هراسی

همكاران گرانقدر, اعضاي محترم انجمن‌هاي علمي کشور سلام عليكم. با احترام, مايلم خاطر شما عزيزان را به موضوع مهمي در مورد توسعه علمي كشور و به ويژه توسعه علم ژنتيك و بيوتكنولوژي جلب نمايم.