آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۱۱/۱۳

تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در تحقیقات کاربردی در کنار مؤسسات تحقیقاتی سازمان تات

در مراسم معارفه رئیس جدید مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به سابقه 80 ساله مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در تولید ارقام زراعی و باغی و معرفی حدود 400 رقم زراعی و باغی در این مدت، متوسط تولید 5 رقم در سال را با توجه به تنوع زیاد…

با حکم وزیر جهاد کشاورزی دکتر گودرز نجفیان به عنوان رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر منصوب شد.

طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر گودرز نجفیان به عنوان رئیس جدید مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر منصوب شد. دکتر نجفیان پیش از این ریاست بخش تحقیقات غلات این مؤسسه را بر عهده داشت. وی همچنین مسئول تحقیقات گندم در اقلیم معتدل کشور و رئیس واحد کیفیت نانوایی گندم در بخش غلات بود. در مراسم تودیع سرپرست سابق و…

با شروع کشت بادمجان تراریخته در بنگلادش، ایران در مهندسی ژنتیک از بنگلادش هم عقب افتاد!

بنگلادش رسما کشت اولین محصول تغییریافته ژنتیک (تراریخته) را که بادمجان تراریخته است، آغاز کرد. وزیر کشاورزی بنگلادش، ماتیا چاودری به طور رسمی نشاء‌های بادمجان تراریخته را بین 20 کشاورز از مناطق جمالپور، قاضی‌پور، پابنا و رنگ‌پور در مراسمی که در شورای تحقیقات کشاورزی بنگلادش (BARC) که توسط ...

انتصاب دکتر علی هاتف سلمانیان به سمت معاون اداری و پشتیبانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری

طی حکمی از سوی دکتر زمانی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری دکتر علی هاتف سلمانیان به عنوان معاون اداری و پشتیبانی این پژوهشگاه برگزیده شد. دکتر سلمانیان که طی دوران مدیریت آقای عباس صاحبقدم لطفی معاونت پژوهشی وی را عهده دار بوده است دکتری خود را در زمینه بیوتکنولوژی ...

دکتر محمد علی ملبوبی به سمت معاونت فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر زمانی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دکتر محمد علی ملبوبی به سمت معاون فناوری این پژوهشگاه منصوب شد. دکتر محمد علی ملبوبی که سال‌های طولانی ریاست انجمن بیوتکنولوژی ایران را عهده‌دار بوده و از پیش‌کسوت‌ترین متخصصین بیوتکنولوژی گیاهی و ...

دکتر محمد صنعتی به سمت معاونت پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری منصوب شد.

بعد از به روی کار آمدن دکتر مصطفی زمانی به عنوان رئیس جدید پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری تغییرات در سطح معاونین این پژوهشگاه آغاز شده است. بر اساس اخبار واصله دکتر محمد صنعتی به عنوان معاون پژوهشی این پژوهشگاه انتخاب شده است...