تولید گندم تراریخته مقاوم به زنگ زرد

محققان گندم‌های تراریخته پایدار حاوی RNAهایی تولید کردند که به‌طور بالقوه ژن‌های حیاتی قارچ عامل زنگ زرد گندم را مورد هدف قرار می‌دهند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از ازیست‌فن، محققین با ایجاد تغییر در ژنوم گندم از طریق تکنیک «خاموشی ژن میزبان-القایی» عامل بیماری‌زای زنگ زرد، موفق به مقاوم کردن گندم به آن شده‌اند. قارچ‌های مولد زنگ زرد از مخرب‌ترین عوامل بیماری‌زا در کشت و تولید گندم به شمار می‌روند. 

اخیرا تیم تحقیقاتی تاوو چی، محقق دانشگاه Northwest A&F، گندم‌های تراریخته پایدار حاوی RNAهای کوتاه مداخله‌گر (siRNA) تولید کرده که به‌طور بالقوه ژن‌های حیاتی قارچ Puccinia striiformis tritici، معروف به Pst که ارگانیسم عامل زنگ زرد گندم است را مورد هدف قرار می‌دهند.

این تیم PsCPK1، ژنی از Pst را که در مرحله اولیه آلودگی، شدیداً القا می‌شود، مورد هدف قرار داده‌اند. نتیجه از بین بردن PsCPK1 به‌وسیله خاموشی ژن میزبان-القایی (HIGS)، کاهش چشمگیر طول نخینه‌ها (hyphae) آلوده‌کننده و فنوتیپ بیماری بود. این نتایج نشان دادند که PsCPK1 یک فاکتور بیماری‌زای مهم در کنترل رشد و توسعه Pst است.

به گفته محققین، با این روش دو گونه آسیب‌پذیر متحول شدند و اکنون ساختارهای RNA مداخله‌گر (RNAi) را بیان می‌کنند.
گونه‌های تراریخته گندم، همچنین سطوح بالایی از مقاومت پایدار به Pst را در طول نسل‌های T3 به T4، نشان دادند. حضور RNAهای مداخله‌گر در گندم‌های تراریخته توسط آزمایش نورثرن بلات تائید گردید و کشف شد که این RNAها، بیان PsCPK1 را در گندم به‌طور مؤثری تنظیم می‌کنند.

زنگ زرد آفت مهمی در مزارع گندم کشور است و گاه باعث خسارت‌های عمده‌ای به گندم کاران کشور شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.