آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۶/۱۱

دکتر خوش خلق سیما مشاور فناوری سازمان حفاظت محیط زیست شد

دکتر نیره اعظم خوش خلق سیما، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، طی حکمی، از سوی دکتر عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مشاور فن آوری و بیوتکنولوژی این سازمان منصوب شد. دکتر خوش خلق سیما، دانشیار و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، دارای دکترای فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه هیروشیمای ژاپن در سال 77 و…

قفل مافیای واردات بر تولید داخلی تراریخته!

مرجع ملی ایمنی زیستی از ارائه اسناد ارتباط جریان ضد مهندسی ژنتیک و تراریخته با خارج کشور به مقامات امنیتی و قضایی خبر داد و گفت: مخالفان تولید ملی محصولات تراریخته تلاش زیادی کرده‌اند این موضوع را سیاسی کنند که خوشبختانه موفق نشده‌اند.

محصولات بیوتکنولوژی ایمن هستند

رئیس انجمن علمی ژنتیک ایران گفت: ظرفیت های تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی برای داشتن امنیت غذایی در کشور فراوان بوده وباید با استفاده از فناوری امنیت غذایی را ارتقاء بخشید.

انتقاد از ادبیات غیرعلمی رسانه‌ها

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با انتقاد از ادبیات غیرعلمی رسانه‌ها درباره مباحث علم و فناوری گفت: توسعه در حوزه سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی، ژنتیک و تراریخته برای ما بسیار مهم است.